¬ј∆Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»я    
«ј Ќј—    
 ќЌ“ј “»    
—Ќ»ћ »    
Ќј≈ћ Ѕ”—„≈ - 8+1    
ќЅў» ”—Ћќ¬»я «ј «јѕ»—¬јЌ≈
»Ќ‘ќ–ћј÷»я «ј “”–»—“»„≈— »“≈ ѕ–ќ√–јћ»
Ќј…-„≈—“ќ «јƒј¬јЌ» ¬Џѕ–ќ—» ќ“ ¬ј—
ѕќЋ≈«Ќ» —Џ¬≈“»
ѕЋјўјЌ≈ и ЅјЌ ќ¬» —ћ≈“ »
≈ »ѕ
“»’ќћ»– ƒ»ћ»“–ќ¬
»«Ѕ–јЌќ ќ“ ≈ — ”–«»»“≈
—Ќ»ћ » ќ“ ѕќ—Ћ≈ƒЌ»“≈ ≈ — ”–«»»
‘»ј“ — ”ƒќ
ќѕ≈Ћ ¬»¬ј–ќ
Ќќ¬ј √ќƒ»Ќј
 ”–—ќ¬≈ » ќЅ”„≈Ќ»я
по планинарство
Ќј Џƒ≈ ¬ —ЏЅќ“ј » Ќ≈ƒ≈Ћя
ЅЏЋ√ј–— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ Ќј ЅјЋ јЌ»“≈
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ ѕќ —¬≈“ј
Ќј Џƒ≈ ѕќ ѕ–ј«Ќ»÷»“≈
ƒ≈“— ј ѕЋјЌ»Ќј–»я
 ј ¬» ѕ–≈’ќƒ»
Ќј”„Ќќѕќѕ”Ћя–Ќ»
«»ћЌј“ј ѕЋјЌ»Ќј
¬»—ќ »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
изкачвани€ и траверси
¬ќƒќѕјƒ» »  јЌ№ќЌ»
ѕ–» Ћё„≈Ќ»я
ЌќўЌ» ѕ–» Ћё„≈Ќ»я
«ј ”„≈Ќ»÷»“≈
ѕЋјЌ»Ќ— »“≈ ѕЏ–¬≈Ќ÷»
≈ — ”–«»»
 ј ¬» ћј–Ў–”“»
 ќЌ√–≈—≈Ќ “”–»«Џћ
.
≈ƒЌќƒЌ≈¬Ќ»
ƒ¬”ƒЌ≈¬Ќ»
“–»ƒЌ≈¬Ќ»
–»Ћј
ѕ»–»Ќ
–ќƒќѕ»
—“ј–ј ѕЋјЌ»Ќј
—–≈ƒЌј √ќ–ј
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ ќ ќЋќ —ќ‘»я
ѕЋјЌ»Ќ»“≈ Ќј  –ј»ў≈“ќ
ќ—ќ√ќ¬ќ
Ѕ≈Ћј—»÷ј
—Ћј¬яЌ ј
ќ√–ј∆ƒ≈Ќ-ћјЋ≈Ў≈¬— ј- ¬Ћј’»Ќј
—“–јЌƒ∆ј » —ј ј–
¬»“ќЎј
ќЋ»ћѕ
ƒ»Ќј–— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
ѕ–ќ Ћ≈“»я (ƒинарски планини)
ƒ”–ћ»“ќ– (ƒинарски планини)
 ј–ѕј“»“≈
јЋЅјЌ»я
Ѕќ—Ќј » ’≈–÷ќ√ќ¬»Ќј
√Џ–÷»я
√Џ–÷»я - ѕЋјЌ»Ќ»“≈ Ќј ќ—“–ќ¬»“≈
 ќ—ќ¬ќ
ћј ≈ƒќЌ»я
–”ћЏЌ»я
—Ћќ¬≈Ќ»я
—Џ–Ѕ»я
“”–÷»я
„≈–Ќј √ќ–ј
’Џ–¬ј“— ј
јћ≈–» ј
ј ќЌ ј√”ј - първенецът на јмерика
 ”Ѕј - —иера ћаестра (ѕико “уркино - 1974) и националните паркове
ѕ≈–Ћ»“≈ Ќј ¬≈Ќ≈÷”≈Ћј
ѕ≈–”
ј‘–» ј
ј“Ћј— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
 »Ћ»ћјЌ∆ј–ќ
—»ћ»≈ћ
ћј”Ќ“  ≈Ќ»јЌ
ј«»я
ј–ј–ј“
≈–ƒ∆»≈—
≈¬–ќѕј
ќЋ»ћѕ
јЋѕ»“≈
 ј¬ ј«
ёЋ»…— »“≈ јЋѕ»
ѕ»–»Ќ≈»“≈
 ј–ѕј“»“≈
“ј“–»“≈
ƒ»Ќј–— »“≈ ѕЋјЌ»Ќ»
 јЌј–— »“≈ ќ—“–ќ¬»
ј«ќ–— »“≈ ќ—“–ќ¬»
ќ—“–ќ¬ ћјƒ≈…–ј
—»÷»Ћ»я
 ќ–—» ј
»—ЋјЌƒ»я
–”—»я
3-ти март
26-30 април - ¬еликден
1-ви май
6-ти май - √ергьовден
24-ти май
6-ти септември
22-ри септември
 оледа
Ќова година
¬ъзрастова група 1-3 клас
¬ъзрастова група 4-6 клас
Ћ≈ »
ƒ»Ќјћ»„Ќ»
“–”ƒЌ»
≈ —“–≈ћЌ»
ѕ–≈’ќƒ» —Џ— —Ќ≈√ќ’ќƒ »
ѕ–≈’ќƒ» —Џ— — » Ц ски туринг
ƒ»Ќјћ»„Ќ» «»ћЌ» ѕ–≈’ќƒ»
“–”ƒЌ» » ≈ —“–≈ћЌ»
¬—»„ » «»ћЌ»
≈ —“–≈ћЌ» ѕЋјЌ»Ќ— » ћј–Ў–”“»
Ѕ»¬ј÷» и ќ÷≈Ћя¬јЌ≈
— јЋЌ» ћј–Ў–”“»
≈ — ”–«»» в —“–јЌј“ј
≈ƒЌќƒЌ≈¬Ќ»
ƒ¬”ƒЌ≈¬Ќ»
“–»ƒЌ≈¬Ќ»
«ј Ќј„»Ќј≈ў»
«ј —–≈ƒЌќ-Ќјѕ–≈ƒЌјЋ»
«ј Ќјѕ–≈ƒЌјЋ»
«ј ќѕ»“Ќ»
ƒелови пътувани€ в страната и чужбина
ќрганизаци€ на конференции, семинари, кръгли маси
ќбучени€ 


26 —ептември 2012
ƒќЋќћ»“»“≈ 2012

25 —ептември 2012
 ј–ѕј“»“≈ - ћќЋƒќ¬яЌ” и Ќ≈√ќё 2012

06 јвгуст 2012
‘–≈Ќ— »“≈ ¬ќ√≈«», Ѕј¬ј–»я » “»–ќЋ

06 јвгуст 2012
ƒ”–ћ»“ќ– 2012

19 ћай 2012
 јЌј–— » ќ—“–ќ¬» 2012


Ќј„јЋќновини јЌј–— » ќ—“–ќ¬» 2012


 јЌј–— » ќ—“–ќ¬» 2012  19 ћай 2012 г.

—амолетът бавно започна да захожда към летището Ћос –одеос Ц северното летище на най-големи€т от  анарските острови Ц “енерифе. —лед ранното ставане и см€ната на три полета, всички б€хме малко уморени. Ќапразно се взирахме надолу през прозорците на самолета за да видим нашата основна цел Ц ѕико дел “ейде. ÷ели€т остров беше покрит с гъста завеса от купесто дъждовни облаци, които като отр€зани с нож свършваха покрай атлантическото крайбрежие за да отстъп€т м€сто на синьото небе над океана. —лед като си взехме багажа се отправихме към изхода където засм€н ни посрещна шофьорът.
- Do you speak English?
- No!
ƒобре, ние пък не говорим испански. ¬ъпреки силно ограничени€т ми запас от испански думи и с ценната помощ на √енади, през ц€лата седмица щ€хме да се разбираме чудесно с наши€т шофьор.
ѕокрай безупречната магистрала, по ко€то пътуваме за столицата на острова Ц —анта  руз де “енерифе, се ред€т къщи с палми и малки жилищни сгради бо€дисани в жълто и б€ло. Ќавс€къде финикови палми и пак тези дъждовни облаци. Ќастан€ваме се хотела ни Ц в сами€т център на града.
ѕоглеждам часовника си Ц два часа назад и достатъчно време за опознаване на столицата!
«апочваме от площад »спани€.  расиви, добре подържани сгради са разположени около изумрудено езеро - фонтан обградено от градини. ¬ далечината се вижда масива јнага.
ѕървата ни цел е ћусео де ла Ќатуралеса и ел ќмбре Ц по нашенски ћузе€т Д«ем€та и хоратаФ. ћузе€т помещава богата интерактивна изложба за образуването на острова, както и стотици експонати представ€щи флората и фауната му. “ук усп€хме да видим препариран най-голем€т бозайник ендемит насел€вал н€кога острова Ц √игантски€т плъх. —ега острова е насел€ван предимно от зайци и таралежи, както и от големи стада кози, отглеждани от местните. Ќе за тези експонати обаче б€хме посетили музе€т. “ук се намира най Ц богата сбирка от предмети, представ€ща бита и културата на изчезналото вече местно население Ц √уанчи.  ерамика, кожи, предмети от бита, макети и доста снимков материал представ€т живота им. “ук са и самите √уанчи! ћузе€т е дом на изключително добре запазени мумии на тези интересни древни хора. “е се съхран€ват по най-модерни€т начин и дават доста добра представа за външни€т вид на местното население Ц б€ла кожа, руса и дори червена коса....
—лед музе€ посещаваме църквата Ќуестра сеньора де ла  онсепсион Ц една от най-старите на острова и негов главен храм. ќт тук продължаваме към јудиторио де “енерифе. –азположена на сами€т бр€г на океана сградата създадена от известни€т архитект  алатрава, стои подобно на закотвен платноход до прибо€. Ќа големите и малки блокове в които се разбиват вълните се виждат нарисувани известни музиканти, композитори и певци: ¬ерди, ѕавароти, ћайкъл ƒжексън. ¬иждаме и доста гол€мо българско присъствие Ц √еорги ћинчев, “еодосий —пасов, ≈мил ƒимитров и др. ƒо лика на уважавани€ президент на  анарите Ц јдан ћартин стои лика на ¬асил Ћевски... —ледват пазара, лъвови€ мост, театъра, галери€та, банката .... «авършваме вечерта с вечер€ от традиционна канарска кухн€ Ц заешко, варени картофи с морска сол и люти сосове.
—лед закуска и кратко посещение на местни€ супермаркет за зареждаме с провизии и се отправ€ме към  анделари€. ћалкото градче на брега на јтлантически€т океан е посещавано от хил€ди туристи вс€ка година. “ук се намира една от най-почитаните статуи в »спани€ Ц ƒева ћари€ от  анделари€. Ќамерена е изхвърлена от морето от двама √уанчи, преди близо 500 години. —тату€та се е съхран€вала в църквата докато цунами не € връща обратно в морето. —ега в църквата се намира копие на стату€та. Ќа площада пред храма в редица са наредени статуи на всички крале на √уанчите - јкаймо, Ѕенкомо, “егесте... «ад т€х е плажа от черен вулканичен п€сък.
ќтправ€ме се към музе€ Дѕирамидите на √уимарФ “ук по иде€ на известни€ етнолог, антрополог и пътешественик “ор ’айердал е създаден комплекс от изложбени и музейни зали, кино и ботанически кътове, който огражда пирамидите изградени според н€кои от коренното местно население. Ѕогатите експозиции от снимки и керамика представ€т доста интригуващи връзки между презокеанските цивилизации, т€хната култура, архитектура и изкуство.  ато живо доказателство за възможностите на културен обмен през доколумбови€т период са изложени, пълни копи€ на древните мореплавателни съдове - макетите на сала Д он-“икиФ и лодката Д–аФ (в реален размер!), използвани от ’айердал за неговите пътешестви€.
ѕосещението завършва с кратък филм в кинозалата на музе€.
ќт тук само нагоре! “есни€т път се вие през дълбоките долини прор€зващи основни€т масив на острова. ¬сички затаили дъх навлизаме в облачната завеса, ко€то нито за миг не се е разкъсала откакто сме на острова. √орите от местни€т  анарски бор покриват склоновете на планината. ƒългите им иглички блест€т от кондензираната по т€х влага. “ези дървета са един от основните фактори за водни€т кръговрат, на иначе безводни€т остров. —пираме на вс€ко м€сто, което е обозначено като ДѕанорамноФ. ”ви гъстата мъгла не се вдига. Ќабираме височина и излизаме на главното било на планински€ масив. “ук път€ върви по сами€т ръб и се вижда, както северното така и южното крайбрежие на острова. »ли поне щеше да се вижда ако не беше мъглата...
»злизаме от боровата гора и GPS-а сочи 2100 метра. ¬ следващи€ миг мъглата просто се изпари! „ервеникавите вулканични плата, осе€ни с ниска растителност, се ширнаха пред погледа ни. “ам, издигащ се над всичко останало беше ѕико дел “ейде. ќстри€т конус на вулкана първоначално изглеждаше доста нисък....
¬ъпреки силното слънце тръгваме към хижата облечени с €кета и шапки. —туден в€тър духа над пустинни€т пейзаж. ќколността е извънземна Ц жълта вулканична пепел се редува с червена, а черните магмени скали стърчат от зем€та в най-причудливи форми. Ќе случайно тук Ќј—ј изпробва част от марсоходите си. “ук-там зелени туфи сукулентна растителност освежава гледката. Ќа н€колко места виждаме сензори за сеизмична активност. «аградени в ниска мрежа, подредени като в лехи, те приличат н€какви странни технологични цветни градини от далечното бъдеще. “ова ни напомн€, че този вулкан е все още активен, въпреки че не е изригвал през последните стотина години. Ўироката в началото пътека се вие с големи завои и неусетно набира височина. —калите стават все по интересни. ¬дигаме с една ръка парчета скала с големината на телевизор. “ази пемза се редува с огромни магмени кълба подредени в жълтата пепел, като в €понска градина. ѕритеснително е като се замислиш, че тези късове скала са прелетели ц€лото разсто€ние от кратера (около 2 км) при изригването му и са падали свободно от небето! Ќеусетно пътеката ни отведе до първи€т ни връх на острова Ц ћонтан€ Ѕланка Ц Ѕ€лата планина Ц 2750 метра. ќт тук върхът далеч не изглежда толкова полегат. ѕътеката започва със стръмни серпентини да се катери между два огромни лавови потока. »зкачвайки се човек придобива представа за мащаба на цели€т вулканичен масив. »зригналата от кратера магма се е стичала във всички посоки, образувайки безкрайни площи от лава. ÷ели€т апокалиптичен пейзаж, придобил оранжеви и червени отенъци от зал€зващото слънце, е ограден от гигантски кратер, зад който се вижда океана и остров √ран  анариа. “очно по залез достигнахме заслон јлтависта. Ќа пръв поглед малък, с олющена мазилка, заслона е удобен, чист и оборудван с радиатори по стаите и микровълнова печка, телевизор и даже интернет в кухн€та. ¬ечер€ и по леглата Ц сутринта ще ставаме в 4:30.
ƒнес е големи€т ден ... –азпети петък...ѕетък 13-ти.....≈тна изригна ....
Ќа светлината на челници се отправ€ме към върха на “еиде Ц доста е студено, а небето е €сно. «админаваме гол€ма група от испански ученици и достигаме до малко заравнение, до което може да се стигне с лифт от платото Ћас  ан€дас. ѕоследните 300 метра преминават по павирана, но стръмна пътека свършваща на най-високата част на вулкана. “ук малки€т кратер е побел€л от серните изпарени€, които излизат от многобройните дупки в и около него. ѕостоплихме ръце над горещите и малко миризливи ДкоминиФ и извадихме фотоапаратите. “ъкмо навреме! —лънцето започна да изгр€ва... «а един кратък миг б€хме по-високо от слънцето! —€нката на върха се проектира върху океана като огромна пирамида. —нимки, снимки, снимки ... Ќаздраве ¬алери!
Ќадолу ни чакаше дълго слизане до скалите √арсиа. ѕътеката ни минаваше близо до втори€т по-височина връх на острова Ц ѕико Ѕиехо (3135 метра) и просто н€маше как да го пропуснем. ќт върха се откриваше обширна гледка към близо 900-метрови€т кратер под него, както и към конуса на “ейде. Ќадолу и пак надолу... ѕътеката, в началото доста живописна, а към кра€ вече досадна ни отведе в самото подножие на скалите. “ук устроихме угощение на местни€т еквивалент на нашите гълъби Ц гущерите! ¬ момента в който хвърлиш хл€б, от всички посоки се втурват десетки тъмносини гущери които се нахвърл€т отгоре му.
—лед об€д и вечерта се отдадохме на заслужена почивка в курортното градче Ћос  ристианос.
ƒнес се очертаваше да бъде дълъг ден. —лед сутрешно кафе в подножието на внушителните скали јкантиладос де лос √игантес, наречени от √уанчите Д—тените на јдаФ се качихме на малко корабче и се отправихме навътре в морето. —лед известно криволичене, из не малки€т залив, капитана откри това, за което б€хме дошли.  итове! Ѕ€ха около 20 от вида обикновена √ринда. ћалките плуваха успоредно с майките си и ритмично излизаха на повърхността да поемат въздух. ќтдалечавайки се бавно, стадото ни даде възможност да го снимаме от корабчето. Ќа път към подножието на скалите попаднахме и на група делфини, които се стрелкаха над и под водата около кораба, който се беше отправил към малко закътано заливче. “ринайсет километровата стена от непристъпни скали е прор€зана на места от дълбоки каньони или ДбаранкосФ достигащи до 800 метра дълбочина! ¬ залива пред един от тези каньони ни беше устроен об€д от паел€, вино и плодове, а на ентусиастите б€ха раздадени шнорхели и очила за гмуркане. —лед първоначално лежерната сутрин ни чакаше по динамичен завършек на ден€. Ќа път за известното село ћаска, разположено на входа на най-дълбоки€т от всички баранкос, спр€хме за ДкраткаФ разходка. ÷елта ни беше панорамен и много атрактивен връх, извис€ващ се над морето и каньона. «апочвайки сред кактуси опунци€, отрупани с плодове и гигантски алое, пътеката постепенно премина по скален ръб над отвесните стени на каньона, издълбана направо в скалата. –едица ниши и пещери б€ха издълбани къде от местните овчари, къде от природните сили. ”сили€та си заслужаваха. ѕред нас се откриваше цели€т масив “ено, каньоните на Ћос √игантес, а в краката ни зееше  аньона ћаска, от дъното на който ни отдел€ха само 700 метра отвес! —лед заслужената почивка и снимки на върха забързахме към буса. ќчакваше ни най-старото живо същество на планетата според ’умболт. Ќа път за винарски€т център на “енерифе Ц »код де лос Ѕинос спр€хме за малко в китното градче √арачико. ¬ъпреки, че ’умболт е грешал, драконовото дърво наричано от местните ≈л ƒраго е наистина внушително. —ъс своите 17 метра и приблизително 1000 години, дървото е играело важна рол€ в обредите на древните √уанчи, а днес е в центъра на малка ботаническа градина. ¬ечерта вместо да обикал€ме местната църква опустошихме шведската маса на хотела.
¬еликден Ц специално за нас б€ха сложили варени €йца на закуска. ќт каменистите полупустини преминаваме към вечнозелената част на острова. √ъстите гори от лавросилва покриват цели€т масив јнага, разположен в източни€ край на “енерифе. ¬ерни на името си Д—върталището на вещициФ върховете тук ни посрещнаха с гъсти мъгли и ситен дъжд. “ишината, зелен€салите камъни, лианите и мъховете вис€щи от дърветата, засилваха усещането за мистичност. —еверното скалисто крайбрежие, обаче ни посрещна със слънце и в€тър. ¬ малкото селце –окес да лас Ѕодегас си направихме празничен ¬еликденски об€д в местен ресторант, а след об€д вид€хме и единствени€т плаж с жълт п€сък на острова. –азбира се изкуствен и подобно на древните предци на √уанчите пристигнал от мароканска —ахара. ƒен€т завърши в красиви€т град Ћа Ћагуна об€вен за паметник на ёЌ≈— ќ.
ѕоследни€т ден на острова прекарахме в Ћоро парк. ¬лакчето от центъра на ѕуерта де ла  руз ни остави точно на входа на парка. Ћоро парк е известен с най-богата колекци€ от папагали в света. ќсвен това обаче има и редица атракциони Ц представлени€ с тюлени, делфини и дори косатки. ѕосетихме и залата с пингвините, където 24 часа в денонощието вали сн€г, ДклеткиФ с бели тигри, игуани, горили и какво ли още не. —тъклени€ тунел, минаващ през големи€ аквариум на парка ни даде доста близка и интересна среща с рифовите акули. —лед об€д посетихме и ботаническата градина - всеки плод беше старателно дегустиран... за щастие отровни н€маше 
» отново облаци и океан. “ози път “ейде надничаше над ниските облаци. ѕоследни гледки към острова....
ћадрид ни посрещна със студ. —ъщи€ ден на 60 км от града беше вал€л сн€г! “ова не ни попречи да посетим ћусео де ѕрадо и да се разходим из старата част на града. ¬ечерта пристигането ни в ћадрид беше отбел€зано с паел€ и сангри€. » докато ние се веселихме, всички испанци в бара б€ха провесили носове Ц –еал ћадрид падна.
Ќа следващи€т ден част от групата се отправи към ѕаласио –еал, където улични€т музикант –омео от ѕерник ни посрещна с акордеон и усмивка. Ќико€ българска делегаци€ не е била посрещана в кралски€ дворец на испанските монарси така, както нашата група. ѕод съпровода на ≈ленино хора и сма€ните погледи на французи, германци, €понци и т.н наредени на опашка пред входа, вл€зохме да разгледаме богато украсени€т дворец. ќстаналата част от ден€ премина в свободно време, което всеки оползотвори според желани€та си.

≈мил ≈нчев

јко искате да разгледате снимките от екскурзи€та, вижте в Д—нимки от последните екскурзииФ

всички новини »

www.buro-radetsky.bg © 2019 ¬сички права запазени. ƒизайн и програмиране: ”ебƒизайн ѕрофесионалистите се отличават